Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΚΥΡΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
ΝΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
ΝΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;
September 11, 2018
Share

Όταν η απόλυση εργαζομένου, ο οποίος απασχολείται με έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,

είναι για οποιοδήποτε λόγο άκυρη, τότε είναι ανίσχυρη (σαν να μην έχει γίνει) ακόμα κι αν έχει καταβληθεί την αποζημίωση απόλυσης. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να ισχύει και ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συνεχίσει να δέχεται την εργασία του ακύρως απολυθέντος εργαζομένου. Αν αυτό δε γίνει, τότε ο εργοδότης θεωρείται υπερήμερος.

Σημειωτέον ότι η αποδοχή της αποζημίωσης απόλυσης δεν θεωρείται αποδοχή της νομιμότητας της απόλυσης. Ο εργοδότης, βέβαια, μπορεί να άρει την υπερημερία του, αν προσλάβει ξανά τον εργαζόμενο ή δηλώσει ότι δέχεται τις υπηρεσίες του ακύρως απολυθέντος με τους ίδιους αρχικούς όρους εργασίας αλλά υπό την προϋπόθεση της επιστροφής της αποζημίωσης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης δικαιούται να αναζητήσει την αποζημίωση λόγω απόλυσης κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού ο μισθωτός ωφελείται πια από μία παροχή για αιτία (απόλυση) που ανακλήθηκε. Φυσικά, δεν αποκλείεται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης με τυχόν οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας.

Για την άρση της υπερημερίας του εργοδότη αρκεί η πραγματική και η προσήκουσα, αληθής και σπουδαία, πρότασή του προς τον απολυθέντα να εργαστεί ξανά. Δεν χρειάζεται η πραγματική απασχόληση του μισθωτού. Αυτό σημαίνει πως ο εργαζόμενος που δεν προσέρχεται κατόπιν πρότασης του εργοδότη να εργαστεί ξανά με τους ίδιους όρους και έχει λάβει την αποζημίωση απόλυσης δεν δικαιούται πλέον να αξιώσει μισθούς υπερημερίας.