Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ. ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ;

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ Α 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
December 15, 2018
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
December 17, 2018
Share

Η καταβολή της αποζημίωσης απολύσεως καταρχήν πρέπει να καταβάλλεται την ίδια χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η απόλυση.

Υπάρχει, όμως δυνατότητα, να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι η καταβολή αυτής θα λάβει χώρα τμηματικά. Εφόσον δεν τηρηθεί η συμφωνία αυτή, δηλαδή, ο εργοδότης δεν καταβάλει έστω και μία δόση, η καταγγελία καθίσταται άκυρη. Ο εργαζόμενος στην περίπτωση αυτή έχει δύο δυνατότητες.

Πρώτον, να θεωρήσει άκυρη την απόλυση και να ασκήσει εντός τριών (3) μηνών, από την ημέρα που έγινε απαιτητή η τελευταία δόση, αγωγή αιτούμενος την ακυρότητα αυτής και την καταβολή μισθών υπερημερίας.

Δεύτερον, να θεωρήσει έγκυρη την καταγγελία και να ασκήσει εντός έξι (6) μηνών, από την ημέρα που έγινε απαιτητή η τελευταία δόση, αγωγή αιτούμενος την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.