ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
December 12, 2018
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
December 12, 2018
Share

Με τον όρο «κατάληψη» νοείται η κατοχή των χώρων εργασίας,

των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, του εξοπλισμού της, των εισόδων και εξόδων αυτής και η παρεμπόδιση εισόδου ή εξόδου στον εργοδότη, σε άλλους εργαζομένους, καθώς και σε τρίτους.

Η κατάληψη πολλές φορές χρησιμοποιείται ως μέσω πίεσης ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή απεργίας. Μέσω αυτής παρεμποδίζεται ο εργοδότης να προσέλθει στην επιχείρησή του. Με τον τρόπο, όμως αυτό προσβάλλεται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αυτού, το οποίο θεμελιώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 17 Σ). Παράλληλα, εμποδίζονται και οι μη απεργοί μισθωτοί να εργασθούν, γεγονός που προσβάλλει το δικαίωμα εργασίας τους (άρθρο 5 παρ. 1, 3, και 22 παρ. 1, 3 Σ). Συνεπώς, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι η κατάληψη των χώρων εργασίας, επειδή ακριβώς προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων, δεν είναι νόμιμη.