ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ! ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ – Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
December 13, 2018
ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΤΙ ΠΟΙΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ;
December 13, 2018

Friendly, smiling teenage cashier serving fast food in a restaurant. Isolated on white.

Share

Οι ανήλικοι αποτελούν μία ειδική κατηγορία εργαζομένων.

Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους θεμελιώνεται αυξημένη ανάγκη προστασίας αυτών. Για το λόγο αυτό, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την απασχόλησή τους. Συγκεκριμένα:

α) οι ανήλικοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 15ο έτος της ηλικίας τους προκειμένου να εργαστούν, εκτός αν πρόκειται να εργαστούν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες,

β) δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Επιπλέον, οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια και λύκεια ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές, δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερες από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες τη βδομάδα.

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε υπερωριακή απασχόληση.

Παράλληλα, δικαιούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς ώρες ανάπαυσης ανά ημέρα, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα από τις 22.00 μ.μ. έως 6.00 π.μ.. Ανάμεσα στην ημερήσια απασχόλησή τους και την έναρξη ή λήξη των μαθημάτων τους πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ωρών. Τέλος, οι ανήλικοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας. Για την έκδοση αυτού απαιτείται ιατρική πιστοποίηση ότι από την απασχόληση που επέλεξε ο ανήλικος δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του και η σωματική και πνευματική του ανάπτυξη.