ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ “ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ” – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
December 19, 2018
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
December 20, 2018
Share

Ο μισθωτός που εργάζεται εκτός έδρας, δικαιούται καταρχάς

κανονικά το μισθό ή τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις ημέρες της εκτός έδρας απασχόλησης, προσαυξημένα κατά 25%.

Περαιτέρω, δικαιούται πρόσθετη αμοιβή και προσαύξηση για τυχόν παροχή εργασίας τις Κυριακές, αργίες, υπερωρίες κ.λ.π. Ακόμα, ο μισθωτός που για τις ανάγκες της εργασίας χρειάζεται να διανυκτερεύσει, δικαιούται και ειδική αποζημίωση. Τέλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.