Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση λύσης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας

με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη πρέπει να τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, όπως ορίζει η νομοθεσία. Μία προϋπόθεση είναι η ενημέρωση του εργαζομένου για αυτό.

Ο εργοδότης, λοιπόν, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την καταγγελία είτε την τελευταία μέρα εργασίας του μισθωτού είτε σε προγενέστερο χρόνο. Ο χρόνος αυτός καλείται “χρόνος προειδοποίησης-προμήνυσης”. Τότε, ο εργοδότης κοινοποιεί την καταγγελία της σύμβασης στον εργαζόμενο ο οποίος αποδέχεται υπογράφοντας το έντυπο της καταγγελίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προειδοποίηση δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας. Ωστόσο, ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει τις αποδοχές του, αφού εξακολουθούν να υφίστανται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. Με την συμπλήρωση του χρόνου προειδοποίησης η απόλυση θεωρείται έγκυρη, εφόσον καταβληθεί στον εργαζόμενο η νόμιμη αποζημίωση. Στην συνέχεια, το έντυπο της καταγγελίας κατατίθεται στον ΟΑΕΔ εντός 7 ημερών όχι από την ημέρα προειδοποίησης αλλά από την απόλυση.