Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ “ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ” – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
December 18, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;
December 19, 2018
Share

Υποχρεώσεις εργοδοτών για τους διανομείς προϊόντων με δίκυκλο.

Πλαίσιο υποχρεώσεων για την ασφάλεια  και της υγεία  των εργαζομένων που απασχολούν στη διανομή προϊόντων με δίκυκλο (μοτοσυκλέτα) θέτει σε εφαρμογή – και θα ελέγχει – το υπουργείο Εργασίας. Εγκύκλιος του υπουργείου  ορίζει, μεταξύ άλλων ότι: 

  • Το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη, ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση, για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων οδηγών.
  • Ο εργοδότης υποχρεούται στην κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου .Τ.Ε.Ο. και βιβλίο τακτικής συντήρησης).
  •  Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας  στους εργαζόμενους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς προϊόντων καθώς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους και να ελέγχει ότι φορούν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους.
  •  Ο εργοδότης οφείλει, επίσης, να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και  προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

 Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι με το Νόμο 4512/18 θεσπίστηκε  η υποχρέωση του εργοδότη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο που υπέστη εργατικό ατύχημα, εφόσον δεν τηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.