ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΟΣ, ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζομένου,

πρέπει να του καταβάλει εκτός από  τον μηνιαίο μισθό και τις πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που κατέβαλε σε αυτόν σταθερά μηνιαίως κατά τον χρόνο της πραγματικής εργασίας του. Προϋπόθεση είναι ότι οι πρόσθετες παροχές έχουν μισθολογικό χαρακτήρα. Στην αξίωση του εργαζομένου, λοιπόν, δεν περιλαμβάνονται οι αποδοχές που δεν είχαν τον χαρακτήρα του μισθού και χορηγούνταν από ελευθεριότητα.