ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Όταν δεν υπάρχει αιτία για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

η καταγγελία δεν είναι καταχρηστική και κατ’ επέκταση άκυρη. Δεν αρκεί να ισχυριστεί ο εργαζόμενος ότι ο εργοδότης επικαλέστηκε αναληθείς αιτίες για την καταγγελία ή ότι δεν υπήρξε κάποια εμφανής αιτία. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι τους οποίους θα επικαλεστεί και αποδείξει ο εργαζόμενος.