ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 26.7.2012 ΣΣΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ
September 11, 2018
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΣΕ
September 11, 2018
Share

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔιΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣYMOΓlKΩN ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ.Δινση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικω;: 1 ΟΙ 82 -Αθήνα Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2131516620 – 2105295127

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012. Αρ. Πρωτ.: 19897/1443

ΠΡΟΣ:

 

 

 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε συλλογική ρύθµιση εργασίας. Σχετ: Η από 25-9-2012 αίτησή σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά µε το πρώτο ερώτηµά σας, σάς γνωρίζουµε τα εξής

Η από 26-7-2012 ΣΣΕ των εργαζοµένων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΠΚ 13/31-7 -2012), η οποία έχει υπογραφεί από πλευράς εργοδοτών από την ΕΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ ενώ από πλευράς εργαζοµένων από την ΟIΥΕ, δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική και κατά συνέπεια δεσµεύει µόνο τα µέλη (εργοδότες και εργαζοµένους) των συµβληθεισών οργανώσεων. Η αµέσως προηγούµενη ΣΣΕ του κλάδου (από 4-3-2011, ΠΚ 14/17 -3-2011), επίσης δεν είχε κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Τελευταία κηρυγµένη γενικώς υποχρεωτική ΣΣΕ του αυτού κλάδου, ήταν η από 30-7-2008.

Κατά συνέπεια, εάν όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, εργοδότες και εργαζόµενοι δεν είναι µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπογράφουν τις ΣΣΕ του κλάδου και συνεπώς δεν δεσµεύονται εκ του νόµου να τις εφαρµόζουν (Ν. 1876/90, άρθρο 8.παρ.2.), έχουµε την άποψη ότι οι όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων καθορίζονται ήδη µέσω συµφωνίας µε τους εργοδότες τους και οποιαδήποτε τροποποίησή τους απαιτεί τη συµφωνία των βουλήσεων και των δύο, εκτός εάν άλλως έχει συµφωνηθεί.

Για τα θέµατα που αναφέρονται στην παρ. 2 του ερωτήµατός σας, θα σας απαντήσει η αρµόδια Δ/νση του Υπουργείου µας, στην οποία διαβιβάζεται η αίτησή σας.

Συνηµµένα: (1) φύλλο

 

 

 

Εσ. Διανοµή:

1)   Κ.Φ.

2)Δ3/1 3)Δ2

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ