ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Share

Μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει τη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας.

Τυχόν άρνηση του εργοδότη να χορηγήσει το πιστοποιητικό εργασίας ή χορήγηση αυτού όχι σύμφωνα με την αίτηση, δίνει το δικαίωμα στον μισθωτό για έγερση αγωγής, με την οποία θα ζητάει την καταδίκη του εργοδότη σε αντίστοιχη πράξη, που η εκτέλεσή της εκβιάζεται με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Παράλληλα, μπορεί να ζητηθεί η καταδίκη του εργοδότη σε δήλωση βουλήσεως, έτσι που η απόφαση να επέχει τη θέση πιστοποιητικού. Τέλος, ο μισθωτός μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του πιστοποιητικού στα αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά του στοιχεία, οπότε το περιεχόμενο του πιστοποιητικού προσδιορίζεται με τη δικαστική απόφαση.