ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Share

Η απόλυση για να είναι έγκυρη απαιτείται να είναι έγγραφη,

ενώ παράλληλα ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης. Εδώ έχουμε ουσιαστικά δύο απολύσεις. Μία άκυρη και μία έγκυρη. Η άκυρη καταγγελία δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη σύμβαση εργασίας. Συνεπώς, μέχρι την δεύτερη καταγγελία, η οποία φαίνεται να είναι έγκυρη, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί μόνο μία φορά. Άρα, αν συντρέξει έγκυρη καταγγελία, τουλάχιστον ως προς τα τυπικά στοιχεία, παρέλκει η εξέταση τυχόν άλλων καταγγελιών. Να σημειωθεί εν προκειμένω, ότι η προθεσμία διεκδίκησης τυχόν μισθολογικών αξιώσεων του εργαζομένου ή αξιώσεων από την καταγγελία της συμβάσεως ξεκινά από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η έγκυρη καταγγελία.