ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΣΩ E-MAIL;

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχάς, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης εκ μέρους του εργοδότη

είναι έγκυρη, εφόσον τηρήσει τον έγγραφο τύπο και καταβάλλει στον απολυόμενο μισθωτό την οφειλόμενη αποζημίωση. Ο έγγραφος τύπος απαιτείται, προκειμένου να προφυλάξει τον εργαζόμενο και τον εργοδότη από επιπόλαιες αποφάσεις για ένα ζήτημα με τόσο σημαντικές συνέπειες. Με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργούνται αμφιβολίες προς την πραγματική βούληση του εργοδότη να λυθεί η σύμβαση εργασίας ή ως προς τον πραγματικό χρόνο εκδήλωσης αυτής της βούλησης.

Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιωτικό έγγραφο που να φέρει συγκεκριμένη ημερομηνία και να υπογράφεται ιδιοχείρως από τον εργοδότη ή από εκπρόσωπο αυτού. Δεν τηρείται ο έγγραφος τύπος, αν η καταγγελία γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επομένως, η καταγγελία είναι άκυρη, ακόμα κι αν καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.