ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ;

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν να συμφωνήσουν,

κατά την σύσταση της σχέσης εργασίας ή κατά την διάρκεια της, σε σύμβαση μερικής απασχόλησης. Αυτή μπορεί να γίνει είτε με την μορφή μειωμένου ωραρίου είτε με την μορφή της εκ περιτροπής εργασίας. Μπορεί να συμφωνηθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ο έγγραφος τύπος. Διαφορετικά, η έλλειψη αυτή πλήττει την σύμβαση, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης.