ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;

ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι υπερήμερος,

ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει τον μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Αυτό το δικαίωμα, όμως, για την καταβολή των μισθών υπερημερίας, όπως και κάθε δικαίωμα, απαγορεύεται να ασκείται καταχρηστικά,  δηλαδή καθ’ υπέρβαση των ορίων. Αυτό συμβαίνει, όταν ο εργαζόμενος παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα με την θέλησή του άνεργος και αποφεύγει σκοπίμως να βρει άλλη θέση, προκειμένου να εισπράττει τους μισθούς υπερημερίας. Απαιτείται, δηλαδή, δόλια και κακόβουλη αποφυγή της απασχόλησης, με σκοπό να παραμένει άνεργος και να ζημιώνει τον εργοδότη.