ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
September 11, 2018
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
September 11, 2018
Share

Γενικά στις συμβάσεις εργασίας προβλέπεται η υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου

απέναντι στο πρόσωπο και την επιχείρηση του εργοδότη. Στην έννοια της πίστης αυτής περιλαμβάνεται και η υποχρέωση μη ανταγωνισμού που ισχύει κατά τη διάρκεια της  εργασιακής σχέσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επεκτείνουν την απαγόρευση ανταγωνισμού για το διάστημα μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας.

Η συμφωνία, όμως, θεωρείται άκυρη στην περίπτωση που δεσμεύει υπέρμετρα την ελευθερία του εργαζομένου, δηλαδή η απαγόρευση φθάνει σε τέτοιο βαθμό που του στερεί την οικονομική και προσωπική του αυτονομία.

Το αν είναι υπέρμετρος ή όχι ο περιορισμός της ελευθερίας του εργαζομένου κρίνεται με βάση τη χρονική διάρκεια, τον τοπικό χαρακτήρα της απαγόρευσης, το είδος της απαγορευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και την ύπαρξη δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη.