ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ;
February 4, 2019
ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;
February 5, 2019
Share

Η νομολογία δέχεται ότι η παροχή εργασίας στα πλαίσια φιλικής σχέσης

μπορεί να έχει τη μορφή της οικειοθελούς εξυπηρέτησης  και συνεπώς δεν θεωρείται ότι δημιουργείται εξ αυτής εργασιακή σχέση.

Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση του/της συζύγου ή μνηστής, που παρέχει την εργασία του/της στην επιχείρηση του/της άλλου συζύγου οικειοθελώς και όχι σαν υπάλληλός του, με διάθεση εξυπηρέτησης αυτού και των κοινών συμφερόντων τους. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές  δεν θεμελιώνονται τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, όπως μισθός, άδειες κλπ.