ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

ΠΟΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
November 18, 2019
ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ;
November 20, 2019
Share

Στην σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος

να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής εργασίας.

Η εξάρτηση μπορεί να είναι χαλαρότερη, όταν ο εργαζόμενος είναι επιστήμονας και αναπτύσσει πρωτοβουλία εξαιτίας των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων του. Τότε πρόκειται για σύμβαση παροχής επιστημονικών υπηρεσιών.