ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ. ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
April 5, 2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
April 6, 2021
Share

Στην σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος

να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής εργασίας.

Η εξάρτηση μπορεί να είναι χαλαρότερη, όταν ο εργαζόμενος είναι επιστήμονας και αναπτύσσει πρωτοβουλία εξαιτίας των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων του. Τότε πρόκειται για σύμβαση παροχής επιστημονικών υπηρεσιών.