ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ;

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΟ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΜΟ;
February 14, 2019
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ;
February 15, 2019
Share

Καταρχήν ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας του εργοδότη και τον ίδιο,

εφόσον συμβιούν με αυτόν και διατρέφονται από αυτόν, θεωρείται ότι δεν υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν  απασχολούνται στην επιχείρησή του. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, η εργασία παρέχεται από ηθική και οικογενειακή υποχρέωση για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας ή για την ανάπτυξη των κοινών οικονομικών συμφερόντων κυρίως των συζύγων.

Συνεπώς, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας.

Η εξάρτηση σε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας, και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του εργαζομένου προς αυτές. Η υποχρέωση μάλιστα του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισμα της ως άνω εξαρτήσεως. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται ότι ισχύει η εξάρτηση αυτή ανάμεσα σε άτομα που θέλουν να συνάψουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και που είναι συγγενείς ή σύζυγοι, τότε αυτή μπορεί να συναφθεί.