ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
September 11, 2018
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ.
September 11, 2018
Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
September 11, 2018
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ.
September 11, 2018
Share

Το ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας

αναδεικνύει παγκόσμια έρευνα της εταιρείας Regus. Σε αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 26.000 εργαζόμενοι επιχειρήσεων από 90 χώρες τον Ιανουάριο του 2013. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι καθοριστική για την ανάπτυξη. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι η πρόσληψη μητέρων συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, αφού με αυτό τον τρόπο ενδεχομένως μειώνεται το κόστος εκπαίδευσης και πρόσληψης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από προηγούμενη έρευνα της εταιρείας. Από αυτή αποδεικνύεται ότι το 56% των επιχειρήσεων παγκοσμίως δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία, επειδή προσφέρουν εμπειρία και δεξιότητες. Επιπλέον, το 72% αυτών πιστεύει ότι όσες επιχειρήσεις αγνοούν τις μητέρες, στερούνται ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Ως προς τα μέτρα που βοηθούν τις εργαζόμενες μητέρες να αποδίδουν περισσότερο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν, πως τέτοια είναι οι παιδικοί σταθμοί κοντά στον χώρο εργασίας, το ευέλικτο ωράριο, η δυνατότητα επιλογής βιντεοδιάσκεψης αντί ταξιδιού, ο επιμερισμός εργασίας και η παροχή περισσότερων ημερών άδειας.