ΠΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΟΣ;

ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
September 11, 2018
ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης θεωρείται υπερήμερος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– ύπαρξη σύμβαση εργασίας,

– προσφορά εργασίας από τον εργαζόμενο (η προσφορά πρέπει να είναι πραγματική και προσήκουσα. Πραγματική προσφορά υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος μεταβεί στην επιχείρηση και ζητήσει να αναλάβει εργασία. Προσήκουσα είναι, όταν η προσφορά γίνεται στον κατάλληλο τόπο και χρόνο και περιλαμβάνει την οφειλόμενη ποσότητα),

– μη αποδοχή εργασίας από τον εργοδότη. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για υπαίτια άρνηση ή υπαίτια αδυναμία.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο εργοδότης γίνεται υπερήμερος ως προς την αποδοχή την εργασίας. Ο εργαζόμενος, τότε, δικαιούται να απαιτήσει τον μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει εργασία σε άλλο χρόνο.