Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
September 11, 2018
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η κοινωνία πααμένει προσκολλημένη

σε αρνητικές παραδόσεις και στερεότυπα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ότι -ακόμα και σήμερα- οι γυναίκες αμοίβονται λιγότερο από τους άνδρες, αν και προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες. Ένας λόγος είναι πως οι ικανότητες των γυναικών εκτιμώνται διαφορετικά σε σχέση με εκείνες των ανδρών.  Χαρακτηριστικό είναι πως σε μία υπεραγορά οι γυναίκες ταμίες συνήθως κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες υπαλλήλους που τοποθετούν εμπορεύματα στα ράφια.

Μεγάλος αριθμός γυναικών εργάζονται ως βοηθοί διοίκησης ή υπάλληλοι με χαμηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτες εργάτριες. Πολλές είναι εκείνες που απασχολούνται σε χαμηλόμισθες εργασίες όπως καθαρισμούς και υπηρεσίες φροντίδας. Αντίθετα, οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις αποτελούν μειονότητα. Μόνο το 32% των διευθυντών σε εταιρείες της ΕΕ, το 10% των μελών διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εταιρείες και το 29% των επιστημόνων και των μηχανικών στην Ευρώπη είναι γυναίκες.

Επίσης, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επειδή προσπαθούν να συνδυάσουν την επαγγελματική και ιδιωτική ζωή τους. Εξάλλου, πολύ περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν γονική άδεια. Αυτό σημαίνει ότι σε συνδυασμό με την απουσία υποδομών για φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων οι γυναίκες αποσύρονται πιο συχνά από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν στην μερική απασχόληση προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

Στην Ευρώπη, πάνω από το 1/3 των γυναικών εργάζεται με μερική απασχόληση έναντι μόνο 8% των ανδρών. Επομένως, οι γυναίκες απουσιάζουν περισσότερο από την αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην σταδιοδρομία τους. Συνεπώς, χρειάζεται χρόνος ακόμα και προσπάθεια ώστε οι γυναίκες να εξασφαλίσουν τα αυτονόητα στην αγορά εργασίας.