ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ