Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΥΡΙΟ
November 21, 2021
ΕΙΝΑΙ Η COVID-19 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;
November 22, 2021
ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΥΡΙΟ
November 21, 2021
ΕΙΝΑΙ Η COVID-19 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;
November 22, 2021
Share

Υπάρχει ειδικό καθεστώς εργασίας για την γυναίκα εργαζόμενη.

Αυτό οφείλεται σε δύο αρχές. Η μία, η παραδοσιακή, αφορά στη βιολογική ιδιαιτερότητα της γυναίκας και τη μητρότητα. Η άλλη αναπτύχθηκε με σκοπό να προστατεύσει τη γυναίκα από την άνιση μεταχείριση.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

άδεια μητρότητας

δικαίωμα φροντίδας για το παιδί. Υπάρχει, δηλαδή, το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης απασχόλησης που εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πατέρας.

επίδομα μητρότητας που χορηγείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις

δικαίωμα για τη γυναίκα να μην εκτελεί δραστηριότητες που θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία της

απαγόρευση απόλυσης γυναίκας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, για χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή και για μεγαλύτερο χρόνο για ασθένεια που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει γραπτώς την καταγγελία και να την κοινοποιήσει στο ΣΕΠΕ. Η παράλειψη αυτών των όρων έχει ως αποτέλεσμα να είναι άκυρη η καταγγελία, χωρίς να ενδιαφέρει η γνώση ή μη της εγκυμοσύνης. Αυτά ισχύουν  και για την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

απαγόρευση άρνησης πρόσληψης γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας

δικαίωμα επιστροφής σε ισοδύναμη θέση μετά την άδεια.

Σχετικά με τη νομοθεσία, ο νόμος 1414/1984 θεσπίστηκε με σκοπό τη συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο νόμος 3488/2006, καθώς τροποποιήθηκαν οι κοινοτικές οδηγίες. Η κωδικοποιητική οδηγία 2006/54 μας οδήγησε στο νόμο 3896/2010. Βάσει αυτού του νόμου, ορίζεται η άμεση και έμμεση διάκριση, επιβάλλεται η ισότητα αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, ενισχύεται η θέση της εγκύου και προβλέπονται δικαιώματα και υποχρεώσεις σε συνδικαλιστικούς φορείς.

Δικηγόρος Εργατολόγος