Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ;

ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΛΠ «ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΥΣ 6/2012
March 5, 2019
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ «ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ»
March 6, 2019

A young man sitting on the ground with his hand on his head

Share

Η σχέση που δημιουργείται από την σύμβαση εργασίας είναι προσωπικής φύσεως.

Με τον θάνατο του μισθωτού λύεται πάντοτε η σύμβαση εργασίας, ασχέτως αν αυτή είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι κληρονόμοι του μισθωτού δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από τον εργοδότη για την λύση της σχέσης εργασίας που επήλθε από το θάνατο του μισθωτού.

Αντιθέτως, δικαιούνται να απαιτήσουν

α) τις αποδοχές και γενικά κάθε άλλου είδους αμοιβές, που δεν είχε εισπράξει, για την εργασία του μέχρι την ημέρα του θανάτου του,

β) τις αποδοχές αδείας και το αντίστοιχο επίδομα, προκειμένου για το μισθωτό που πέθανε προτού να λάβει τη δικαιούμενη άδεια και το επίδομα άδειας του ημερολογιακού έτους του θανάτου του και

γ) το δώρο εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) ολόκληρο ή κλάσμα αυτού, ανάλογα με το χρόνο εργασίας του θανόντος μισθωτού, μέσα στο κρίσιμο για την χορήγησή του χρονικό διάστημα.