Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΠΡΙΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ. ΓΙΝΕΤΑΙ;

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
March 14, 2019
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ;
March 15, 2019
Share

Ο εργοδότης έχει δικαιολογημένο συμφέρον, πριν αναλάβει μια διαρκή δέσμευση

να δοκιμάσει προηγουμένως τον εργαζόμενο, για να διαπιστώσει τις ικανότητες και την καταλληλότητά του.

Αναγκαίο είναι για τη δοκιμαστική περίοδο να συναφθεί σύμβαση δοκιμής, που θα έχει συμφωνηθεί ως ορισμένου χρόνου και η οποία θα λήγει αυτοδικαίως με την πάροδο της περιόδου αυτής. Μάλιστα, με βάση το νόμο η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους 12 μήνες, κατά την οποία μπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς διατυπώσεις. Όμως, η διάταξη αυτή δε καθορίζει γενικά τα όρια της δοκιμαστικής περιόδου, ώστε το δωδεκάμηνο να θεωρείται πάντα εύλογος χρόνος δοκιμής. Η διάρκειά της δηλαδή σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να μην υπερβαίνει του χρόνου που είναι αναγκαίος κατά τις περιστάσεις, προκειμένου ο εργαζόμενος να διαπιστώσει την καταλληλότητα του εργαζόμενου.