ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
Share

Οι συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας

εκ μέρους του εργαζομένου, εφόσον είναι έγκυρη, είναι οι εξής:

– ο εργαζόμενος δεν οφείλει να παρέχει εργασία, και επομένως η άρνησή του να δουλέψει είναι νόμιμη.

– κατά την διάρκεια της επίσχεσης η εργασιακή σχέση ούτε λύεται ούτε αναστέλλεται, αλλά παραμένει ενεργής. Άρα, ο εργαζόμενος δικαιούται τον μισθό του για όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

– επιπλέον, ο χρόνος της επίσχεσης εργασίας λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, του χρόνου αδείας, του ύψους της αποζημίωσης στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

– ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή εργασίας. Συνεπώς, οφείλει τον μισθό για όσο διάστημα διαρκεί η επίσχεση.