ΠΟΤΕ Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
March 18, 2019
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ; | ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΣ | ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 21, 2019
Share

Σε περίπτωση που ο μισθωτός απουσιάσει από τη εργασία του για λόγους όπως η ασθένεια βραχείας διαρκείας,

η αποχή του είναι δικαιολογημένη.

Όταν όμως απουσιάσει για διαφορετικό από τους προαναφερθέντες λόγους, τότε θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση αν η απουσία του εκάστοτε μισθωτού συνιστά σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, η αιτία και η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού οφείλουν να ληφθούν υπόψη, πάντα με γνώμονα την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.