ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥTO ΝΟΜΙΜΟ;
March 21, 2019
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι.
March 26, 2019
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥTO ΝΟΜΙΜΟ;
March 21, 2019
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι.
March 26, 2019

Businessman looking at a line between a to b painted on a wall

Share

Οποιοσδήποτε περιορισμός της προσωπικότητας ή των συνταγματικών ελευθεριών των εργαζομένων

είναι επιτρεπτός από τον εργοδότη λόγω της εξουσίας του τελευταίου να διευθύνει την επιχείρησή του με τρόπο που ο ίδιος κρίνει ότι οδηγεί στην καλύτερη οργάνωσή και λειτουργία της και εξυπηρετεί το επαγγελματικό του συμφέρον (διευθυντικό δικαίωμα).

Ωστόσο, οι όποιοι περιορισμοί των ανωτέρω εννόμων αγαθών πρέπει να ελέγχονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εργοδότη και εργαζομένων. Για παράδειγμα, η αυξομείωση των αποδοχών του μισθωτού ή ο αυθαίρετος προσδιορισμός του χρόνου εργασίας  του, συνιστούν μέτρα που δε μπορούν να επιβληθούν από τον εργοδότη χάριν της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησής του.