Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΑΙΡΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΑΙΡΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες

της επιχείρησης περιοριστούν, ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει εκ περιτροπής εργασία, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Προηγουμένως πρέπει να έχει ενημερώσει το προσωπικό του, και συγκεκριμένα τους εκπροσώπους των εργαζομένων, για αυτή την απόφασή του. Αν λείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση και διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να συζητήσει μαζί τους τις αιτίες της απόφασής του και να δώσει τα οικονομικά στοιχεία, αφού έχει εξαντλήσει περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Ο σκοπός είναι να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και για την εξέλιξη της απασχόλησης σε αυτήν. Στη συνέχεια, οι αποφάσεις πρέπει να γνωστοποιηθούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας είναι παράνομη.