Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥTO ΝΟΜΙΜΟ;

Share

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,

αποτελεί δικαίωμα των μερών της σύμβασης εργασίας.

Ουσιαστική προϋπόθεση της εγκυρότητας της ως άνω καταγγελίας, είναι να μην είναι αυτή καταχρηστική. Το δικαίωμα δηλαδή θα πρέπει να ασκείται μέσα στα επιβαλλόμενα από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη όρια. Διαφορετικά, η καταγγελία είναι άκυρη ως καταχρηστική και επομένως δεν επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι τη λύση της σύμβασης.

Συνιστά δε καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία, που δεν στοχεύει δηλαδή στην προστασία των συμφερόντων του εργοδότη και την  υπεράσπιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων του, π.χ. πρόσληψη άλλου μισθωτού στη θέση του απολυόμενου, παρά την επιτυχή του υπηρεσία.