Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥTO ΝΟΜΙΜΟ;

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ; | ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΣ | ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 21, 2019
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ;
March 25, 2019
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,

αποτελεί δικαίωμα των μερών της σύμβασης εργασίας.

Ουσιαστική προϋπόθεση της εγκυρότητας της ως άνω καταγγελίας, είναι να μην είναι αυτή καταχρηστική. Το δικαίωμα δηλαδή θα πρέπει να ασκείται μέσα στα επιβαλλόμενα από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη όρια. Διαφορετικά, η καταγγελία είναι άκυρη ως καταχρηστική και επομένως δεν επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι τη λύση της σύμβασης.

Συνιστά δε καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία, που δεν στοχεύει δηλαδή στην προστασία των συμφερόντων του εργοδότη και την  υπεράσπιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων του, π.χ. πρόσληψη άλλου μισθωτού στη θέση του απολυόμενου, παρά την επιτυχή του υπηρεσία.