ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΟΥ;

Share

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια

δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών με πρόβλεψη της ΕΓΣΣΕ.

Διευκρινίζεται ότι χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.