ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ;

ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ;
September 11, 2018
ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ;
September 11, 2018
Share

Αποζημίωση καταβάλλεται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς,

όταν απολύονται με την βούληση του εργοδότη και χωρίς δική τους ευθύνη.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εξής:

– κατάργησης τάξεων ή τμημάτων τάξεων. Προβλέπεται ότι απολύονται πρώτα εκείνοι που έχουν την μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση.

– συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου.

Επίσης, αποζημίωση ορίζεται και στην περίπτωση απόλυσης λόγω διαταραχής του εκπαιδευτικού κλίματος, δηλαδή απόλυσης  εκπαιδευτικών που πάσχουν από σωματική ή πνευματική ανικανότητα. Ζήτημα έχει δημιουργηθεί για τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν λόγω κατάργησης σχολείου, καθώς προβλεπόταν ότι σε αυτούς δεν έπρεπε να καταβληθεί αποζημίωση. Κρίθηκε, όμως, ότι αυτή η εξαίρεση παραβίαζε την αρχή της ισότητας. Ειδικότερα, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ίση αμοιβή για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Η αποζημίωση αποτελεί εν ευρεία έννοια αντάλλαγμα παρασχεθείσας εργασίας, για αυτό πρέπει να ρυθμίζεται βάσει της αρχής της ισότητας. Κάθε αντίθετη πρακτική πρέπει να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εδώ πρόκειται για δυσμενή διάκριση που όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Άρα, και οι εκπαιδευτικοί που απολύθηκαν λόγω κατάργησης του σχολείου όπου εργαζόντουσαν δικαιούνται αποζημίωση. Αντίθετα, εκείνοι που απομακρύνθηκαν εξαιτίας ανεπάρκειας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επιβολής ποινής απόλυσης δεν δικαιούνται αποζημίωση.