ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ;

Share

Οι μισθωτοί δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους,

χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο ότι έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, όταν η απουσία τους οφείλεται σε ασθένεια μικρής (βραχείας) διάρκειας. Σημειωτέον ότι η γνωστοποίηση της ασθένειας από τον εργαζόμενο, επιβάλλεται από τις αρχές της καλής πίστης. Επομένως, οι εργοδότες υποχρεούνται να τους δεχτούν στην εργασία μετά την επάνοδο από την ασθένειά τους. Ως «βραχείας διάρκειας» ασθένεια θεωρείται αυτή που διαρκεί α) ένα μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 έτη, β) τρείς μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν περισσότερο από 4 έτη και μέχρι και 10 έτη, γ) τέσσερις μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν περισσότερο από 10 έτη και δ) έξι μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν επί χρόνο περισσότερο από 15 έτη.

Προσέτι, ο νόμος θέτει την προϋπόθεση ο εργαζόμενος, να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του για δέκα μέρες προτού απουσιάσει, προκειμένου να αξιώσει το μισθό του για το χρόνο απουσίας λόγω ασθένειας. Βέβαια δεν διατηρείται καθόλη τη διάρκεια της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας αυτή η αξίωση : Δηλαδή, ο μισθωτός που έχει συμπληρώσει έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές του για ένα μήνα, ο δε μισθωτός που δεν συμπλήρωσε έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές του για μισό μήνα.