Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
May 7, 2019
«ΑΝΑΧΩΜΑ» ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
May 7, 2019
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
May 7, 2019
«ΑΝΑΧΩΜΑ» ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
May 7, 2019
Share

Η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει στον μισθωτό τον οφειλόμενο μισθό του,

καθώς και η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο, υπό τις απαιτούμενες κάθε φορά προϋποθέσεις, τα ακόλουθα δικαιώματα :

α) να ασκήσει αγωγή κατά του εργοδότη αξιώνοντας την καταδίκη του τελευταίου να του καταβάλει τους δεδουλευμένους μισθούς του, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, αλλά και την αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας, που τυχόν έχει υποστεί από την υπερημερία του εργοδότη

β) να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του, αρνούμενος την παροχή της για το μέλλον, μέχρις ότου ο εργοδότης του καταβάλει τους καθυστερούμενους μισθούς του,

γ) να θεωρήσει (στη σύμβαση αορίστου χρόνου), ότι η καθυστέρηση καταβολής μισθού, αποτελεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, εφόσον αυτή γίνεται δολίως προς εξαναγκασμό του εργαζομένου σε παραίτηση και κατ’ ακολουθία να αποχωρήσει, αξιώνοντας την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης,

δ) η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή. Διώκεται μετά από μήνυση από τον εργαζόμενο, από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας και αυτεπάγγελτα.