ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί πιστοποιητικό εργασίας

μετά την λήξη της εργασιακής σχέσης, αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Ο εργαζόμενος χρειάζεται να έχει έννομο συμφέρον (δηλαδή, ένα σημαντικό λόγο να του δοθεί το πιστοποιητικό), π.χ. ότι είναι απαραίτητο για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στο επάγγελμα. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει το πιστοποιητικό, ακόμα κι αν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο, αρκεί να βεβαιώνεται ότι υπήρχε απλή εργασιακή σχέση. Η πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος από την λήξη της εργασιακής σχέσης αποδυναμώνει αυτό το δικαίωμα του εργαζομένου.