ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος που ζητεί μισθούς υπερημερίας

λόγω άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πρέπει να επικαλεσθεί στην αγωγή του τα εξής στοιχεία:

– τη σύμβαση εργασίας,

– την καταγγελία της σύμβασης,

– τους λόγους για τους οποίους η καταγγελία είναι άκυρη,

– τη μη αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου από τον εργοδότη και

– το ύψος του μισθού που περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά αυτό που θα λάμβανε ο μισθωτός αν γινόταν δεκτή η εργασία του.