ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
Share

Καταρχήν, ισχύει η αρχή της ισότητας των δύο φύλων

κατά την πρόσβαση σε διάφορα επαγγέλματα, καθώς και στην εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτών. Απόκλιση από αυτή την αρχή επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου και προκύπτει από το νόμο σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας. Η απόκλιση αυτή πρέπει να θεσπίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως συγκεκριμένα την φύση του επαγγέλματος, τις δραστηριότητες και τις βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.