ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 7ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΤΗΣ
May 11, 2019
7ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ; ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
May 13, 2019
Share

Επίκαιρο άρθρο του δικηγόρου-εργατολόγου Γιάννη Καρούζου

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την επταήμερη, την εξαήμερη αλλά και την πενθήμερη εργασία

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη χώρα μας προβλέπεται σύστημα εξαήμερης ή πενθήμερης εργασίας. Κατόπιν λοιπόν, συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου, δύναται να συμφωνηθεί ότι ο εργαζόμενος θα απασχολείται είτε έξι ημέρες την εβδομάδα επί 7 ώρες ημερησίως, είτε πέντε ημέρες την εβδομάδα επί 8 ώρες ημερησίως. Η επιλογή του ενός εκ των δύο συστημάτων είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου αυτά δεν δύναται να εφαρμοστούν παράλληλα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν δύναται να απασχολεί κατ’ βούληση τον εργαζόμενο, π.χ. μία εβδομάδα πέντε ημέρες, την επόμενη έξι και ούτω καθ’ εξής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις όπου ισχύει πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, η ημέρα του Σαββάτου, θεωρείται εξαιρετέα. Εφόσον λοιπόν, ο εργαζόμενος εργαστεί κατά την ημέρα αυτή, η απασχόλησή του θεωρείται παράνομη και ο εργοδότης οφείλει να του καταβάλει το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό του προσαυξημένο κατά 30%.

Βέβαια, εφόσον συντρέχουν αυξημένες και έκτακτες ανάγκες στην επιχείρηση, ο εργοδότης προς αντιμετώπιση αυτών, δύναται να απασχολήσει τον εργαζόμενο υπερωριακά, καταβάλλοντας του το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στην υπερωριακή του αυτή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως ο εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να εργάζεται παραπάνω από δεκατρείς (13) ώρες ημερησίως. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από το άρθρο 3 του ΠΔ 88/1999, με το οποίο η χώρα μας κατ’ επιταγή του ευρωπαϊκού νομοθέτη μετέφερε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Οδηγία 93/104/ΕΚ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων ωρών. Καταρχήν η ημέρα ανάπαυσης χορηγείται την Κυριακή. Εφόσον βέβαια αυτό δεν είναι εφικτό, η ημερήσια εβδομαδιαία ανάπαυση, δύναται να δοθεί κατόπιν συμφωνίας, οποιαδήποτε άλλη εργάσιμη ημέρα. Από την πρόβλεψη αυτή συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τόσο από το ελληνικό, όσο και από το ευρωπαϊκό δίκαιο, απαγορεύεται ένας εργαζόμενος να απασχολείται επτά ημέρες την εβδομάδα. Μία ενδεχόμενη διαφορετική συμφωνία, προσκρούει ευθέως σε αναγκαστικές διατάξεις δημοσίας τάξης και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη.

Οι κανόνες αυτοί που αφορούν τα χρονικά όρια εργασίας εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πάντως, οι μισθωτοί δεν είναι απαραίτητο να απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του εργοδότη. Οι προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας καλύπτουν και τους εργαζόμενους που απασχολούνται υπό καθεστώς τηλεργασίας, ήτοι όσους δουλεύουν από το σπίτι.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ