ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.06.2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2014
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ;
September 11, 2018
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.06.2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2014
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ;
September 11, 2018
Share

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι αυτές οι εταιρείες που,

ως άμεσοι εργοδότες, έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριότητας την διάθεση προσωπικού σε άλλους, τους έμμεσους εργοδότες. Ειδικότερα, προσλαμβάνουν προσωπικό το οποίο θα εργασθεί στους έμμεσους εργοδότες με την μορφή προσωρινής απασχόλησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 8 μήνών. Δεν πρόκειται για σύμβαση δανεισμού.