ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ;

ΟΙ 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
May 20, 2019
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
May 21, 2019
ΟΙ 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
May 20, 2019
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
May 21, 2019
Share

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε εγκύκλιο,

για τη χορήγηση άδειων στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Η χορηγηθείσα ειδική άδεια απουσίας, καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν (1 έως 3 ημέρες). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ