ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση της πολλαπλής απασχόλησης,

ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την ίδια χρονική περίοδο σε περισσότερους του ενός εργοδότες. Με καθένα από αυτούς συνδέεται με διαφορετική σύμβαση εργασίας. Ο πολλαπλά απασχολούμενος διατηρεί πλήρη δικαιώματα στην λήψη κανονικής άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, στις προσαυξήσεις λόγω αργιών και στα δώρα εορτών. Σε περίπτωση απόλυσης από κάποιο εργοδότη, δικαιούται από αυτόν τη νόμιμη αποζημίωση λόγω της καταγγελίας της σύμβασης. Επιπλέον, έχει δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης από όλους τους εργοδότες του συγχρόνως. Εκείνοι, δηλαδή, έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Βέβαια, κάθε ημέρα πολλαπλής απασχόλησης του μισθωτού υπολογίζεται ως μόνο μία ημέρα ασφαλίσεως του.