ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΓΙΑΣ;

ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ
May 29, 2019
ΤΑ “ΣΗΜΕΙΑ – ΚΛΕΙΔΙΑ” ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ
May 31, 2019
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

 

Ο Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007) στο άρθρο 105 προβλέπει ρητά ότι

«Οι διατάξεις των άρθρων 31-35 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»

Μεταξύ των παραπάνω άρθρων, περιλαμβάνεται και ο περιορισμός της άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή μόνο μετά από άδεια και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, θα πρέπει η άδεια να χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει σχετικό κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Συνεπώς, ενδεχόμενη άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31 Υ.Κ. (π.χ. χωρίς προηγούμενη άδεια), κατά το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος βρίσκεται σε καθεστώς αργίας, θεμελιώνει πειθαρχική ευθύνη αυτού για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της σοβαρής απείθειας.