ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
September 11, 2018
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
September 11, 2018
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
September 11, 2018
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
September 11, 2018
Share

Η τροπολογία που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

προβλέπει αλλαγές στο πλαίσιο των αναγγελιών των υπερωριών. Έτσι, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράφουν σε ειδικό βιβλίο τις υπερωρίες των εργαζομένων. Ύστερα, οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγγείλουν στο ΣΕΠΕ το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο κατά τον προηγούμενο μήνα μέσα στις πρώτες 15 ημέρες κάθε μήνα και όχι αυθημερόν ή εκτάκτως εντός διημέρου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.