ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ;

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
September 11, 2018
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ;
September 11, 2018
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
September 11, 2018
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Οι συντάξεις είναι ένα ζήτημα που αφορά τους πάντες,

δηλαδή τους πολίτες που θέλουν επαρκείς παροχές για την συνταξιοδότησή τους, τους εργοδότες που επιδιώκουν οικονομικώς αποδοτικές συνταξιοδοτικές παροχές για τους υπαλλήλους τους και τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν ένα γηράσκοντα πληθυσμό. Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες εργάζονται ή εγκαθίστανται σε κράτος που δεν είναι το κράτος καταγωγής τους. Για αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία απόλυτα λειτουργική ενιαία αγορά για τις συντάξεις, ώστε να διασφαλίζει στους πολίτες την δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που ένας μισθωτός εργαζόταν για τον ίδιο εργοδότη στις έδρες εκμετάλλευσής του σε διάφορα κράτη μέλη, λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των συνταξιοδοτικών παροχών του όλα τα έτη υπηρεσίας του. Λαμβανομένων υπόψη των θεμελιωδών ελευθεριών που θεσπίζει η νομοθεσία της ΕΕ, οποιοσδήποτε εθνικός περιορισμός που εμποδίζει την παροχή των συντάξεων και της ασφάλισης ζωής χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση είναι ασυμβίβαστος με το κοινοτικό δίκαιο.