ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
September 11, 2018
Share

Οι πληρωμές εισφορών προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

που έληγαν στο τέλος Μαρτίου θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν καταβληθούν μέχρι τις 2 Απριλίου. Η ημέρα αυτή ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών των πρώτων δύο μηνών του 2013 με απόφαση του Οργανισμού. Αυτό ισχύει για τις εντολές πληρωμής, τις άμεσες χρεώσεις και τις εσωτερικές εισπράξεις. Η καταληκτική ημερομηνία άλλαξε, καθώς η Παρασκευή 29 Μαρτίου και Δευτέρα 1 Απριλίου- Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών- ορίστηκαν ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.