ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ;

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
June 4, 2019
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;
June 5, 2019

Shot of a pregnant businesswoman working in an office

Share

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία της εγκύου και τεκούσας

θεωρούνται ότι είναι δημοσίας τάξεως, και κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εφαρμογή τους με ιδιωτική βούληση.

Έτσι, είναι απολύτως άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, με την οποία προβλέπεται η μη εφαρμογή των προστατευτικών αυτών διατάξεων, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία με άλλο αντικείμενο η οποία όμως τελικά αποβλέπει στο ίδιο αποτέλεσμα.