ΠΩΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
September 11, 2018
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει,

όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Εκείνος έχει το δικαίωμα να δίνει δεσμευτικές εντολές και οδηγίες ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής εργασίας. Επίσης, μπορεί να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς την συμμόρφωση του εργαζομένου σε αυτές. Η υποχρέωση του μισθωτού να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται αποτελεί το βασικό γνώρισμα αυτής της εξάρτησης.

Η εξάρτηση αυτή είναι πιο χαλαρή, όταν ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων. Το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες είναι ενδεικτικό της ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας, όμως δεν αρκεί. Επιπλέον, δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή ο τρόπος προσδιορισμού ή καταβολής της αμοιβής του εργαζομένου ούτε δευτερεύοντα στοιχεία όπως η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών.

Για τη διάκριση της παροχής εξαρτημένης εργασίας από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών το αποφασιστικό κριτήριο δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η συγκέντρωση περισσότερων ενδείξεων δέσμευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό στοιχείο, δηλαδή το είδος της δέσμευσης και εξάρτησης. Το ποιοτικό στοιχείο προκύπτει από την εκτίμηση των όρων της σύμβασης και των συνθηκών παροχής.