ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;

Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

πρέπει να ληφθεί υπόψη για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας, εφόσον πρόκειται για απασχόληση για την οποία γίνονταν κρατήσεις για την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων στον τομέα της ανεργίας. Με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στα κράτη-μέλη και της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, δεν επιτρέπεται αρμόδιος φορέας κράτους μέλους να αρνείται σε κάποιον που έχει εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας.