ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Στην αγωγή με την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης

λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σε περίπτωση θανάτου) από εργατικό ατύχημα πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

– η εργασιακή σχέση ανάμεσα στον παθόντα και τον υπόχρεο,

– η βλάβη του σώματος ή της υγείας του εργαζομένου,

– η επέλευση του ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής,

– η απόδοση του ατυχήματος σε πταίσμα του εργοδότη ή των προσώπων που έχει ορίσει, και στην περίπτωση της ειδικής αμέλειας η μη τήρηση των όρων για την ασφάλεια των εργαζομένων, και

– ότι το ατύχημα δεν θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτέλεσης της.